post image

من شیما هستم؛ توسعه‌دهنده نرم‌افزار.

در اینجا قصد دارم تجربیات و چالش‌هام در کار رو بیان کنم و گه‌گاه مطالبی آموزشی در رابطه با مفاهیم و تئوری‌های این صنعت بنویسم.

دیزاین پترن‌ها، Singletone

post image

قبل از شروع مطلب پیش رو که در مورد الگوی طراحی سینگلتون‌ ست، پیشنهاد می‌کنم پست قبلی با عنوان «دیزاین پترن‌ها، تاریخچه و چرایی» رو مطالعه کنید. الگوی طراحی سینگلتون (Singleton – یگانه) نوعی از دیزاین پترن کرییشنال‌ست که در آن واحد تنها یک اینستنت (نمونه‌) از کلاس تولید می‌کند و دسترسی گلوبال رو برای آن فراهمبخوانید